Протокол №1 — ЗЦП от 22.01.2018
Протокол №2 — ЗЦП от 22.01.2018
Протокол 3 от 26.01.2018
Протокол 4 от 29.01.2018
Протокол 5 от 30.01.2018
Протокол 6 от 31.01.2018
Протокол 7 от 02.02.2018
Протокол 8 от 05.02.2018
Протокол 9 от 06.02.2018
Протокол  протезы
Протокол № 10
Протокол Марля
Протокол от 12.02.2018
Протокол №11 от 12.02.2018
Протокол №12 от 12.02.2018
Протокол №3 Тендер от 08.02.2018
Протокол №13 от 21.02.2018
Протокол №4 от 23.02.2018
Протокол №14 от 23.02.2018
Протокол №15 от 28.02.2018
Протокол №5 от 28.02.2018
Протокол №16 от 01.03.2018
Протокол №17 от 03.03.2018
Протокол №18 от 05.03.2018
Протокол №19 от 05.03.2018
Протоколы от 06.03.2018
Протокол №25 от 13.03.2018
Протокол №26 от 15.03.2018
Протокол №6 от 16.03.2018
Протокол №27 от 27.03.2018
Протокол №7 от 20.03.2018
Протокол №8 от 20.03.2018
Протокол №28 от 30.03.2018
Протокол №9 от 30.03.2018
Протокол №10 от 02.04.2018
Протокол №29 от 04.04.2018
Протокол №30 от 04.04.2018
Протокол №31 от 09.04.2018
Протокол №32 от 11.04.2018
Протокол №33 от 11.04.2018
Протокол №34 от 13.04.2018
Протокол №35 от 05.05.2018
Протокол №36 от 16.05.2018
Протокол №37 от 24.05.2018
Протокол №38 от 07.06.2018
Протокол №11 от 07.06.2018
Протокол №39 от 08.06.2018
Протокол №40 от 12.06.2018
Протокол №41 от 15.06.2018
Протокол №42 от 29.06.2018
Протокол №43 от 05.07.2018
Протокол №12 от 05.07.2018
Протокол №44 от 10.07.2018
Протокол №45 от 10.07.2018
Протокол №46 от 17.07.2018
Протокол №47 от 26.07.2018
Протокол от 27.07.2018
Протокол №48 от 01.08.2018
Протокол №49 от 06.08.2018
Протокол №50 от 10.08.2018
Протокол №51 от 13.08.2018
Протокол №13 Тендер
Протокол №52 от 10.09.2018
Протокол №53от 24.09.2018
Протокол №54 от 27.09.2018
Протокол №55 от 03.10.2018
Протокол №56 от 03.10.2018
Протокол №57 от 03.10.2018
Протокол №58 от 03.10.2018
Протокол №59 от 03.10.2018
Протокол №60 от 05.10.2018
Протокол №61 от 05.10.2018
Протокол №62 от 05.10.2018
Протокол №63 от 05.10.2018 
Протокол №64 от 05.10.2018
Протокол №65 от 09.10.2018
Протокол №66 от 09.10.2018
Протокол №67 от 09.10.2018
Протокол №68 от 09.10.2018
Протокол №69 от 11.10.2018
Протокол №70 от 12.10.2018
Протокол №71 от 16.10.2018
Протокол №72 от 23.10.2018
Протокол №73 от 23.10.2018
Протокол №74 от 23.10.2018
Протокол №75 от 23.10.2018
Протокол №76 от 23.10.2018
Протокол тендер №14 от 26.10.2018г
Протокол тендер №15 от 26.10.2018
Протокол тендер №16 от 26.10.2018
Протокол тендер №17 от 29.10.2018
Протокол №77 от 31.10.2018
Протокол №78 от 06.11.2018
Протокол №79 от 06.11.2018
Протокол №80 от13.11.2018
Протокол №18 от 15.11.2018
Протокол №81 от19.11.2018
Протокол №82 от 19.11.2018
Протокол №83 от 20.11.2018
Протокол №84 от 26.11.2018
Протокол №85 от 28.11.2018
Протокол №86 от 29.11.2018
Протокол №87 от 29.11.2018
Протокол тендер №19 от 30.11.2018
Протокол №88 от 07.12.2018г
Протокол №89 от 13.12.2018г
Протокол №90 от 27.12.2018г
Протокол №91 от 27.12.2018г
Протокол №92 от 27.12.2018г

Протоколы за 2018 год